Huisregels

 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging)personeel dienen direct opgevolgd te worden.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Tussen 22:00 en 08:00 uur is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan.
 • De maximale snelheid op het gehele terrein is 5 km/h. Burn-outs en donuts zijn niet toegestaan.
 • Voor het handhaven van de Rustin de directe omgeving van het evenement is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het geluid van TV, radio en andere mechanische muziek mag niet buiten het kampeermiddel of auto hoorbaar zijn.
 • Geluid dient tot een minimum te worden beperkt. Tussen 22:00 uur en 08:00 uur dient het geheel stil te zijn.
 • Het is verboden afvalwater te lozen buiten de de daarvoor bestemde afvoerputten.
 • Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen en tenten.
 • Geen ongewenste intimiteiten, agressie of racisme.
 • Bij ongepast gedrag is de organisatie bevoegd om gasten te verzoeken het evenement te verlaten. Er volgt in dat geval geen restitutie  van betaalde toegangsgelden.
 • Er zijn toiletten beschikbaar voor de kleine en grote boodschap. Het is ten strengste verboden toiletbehoeftes buiten de toiletten om te doen.
 • Eventueel aangebrachte schade aan de omgeving zal worden verhaald op de bezoeker.
 • Schade toegebracht tussen bezoekers onderling dient ook onderling te worden geregeld. In geval van schade aan auto’s kun je onderling gebruik maken van het standaard schade aangifteformulier dat iedereen in de auto dient te hebben.
  In geval je eigendommen van de organisatie of het evenemententerrein beschadigt of vernielingen toebrengt, dien je de schade contant af te rekenen met de organisatie of de verhuurder van het terrein ter plaatse.
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Vintage at Zandvoort, dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

 

Maatregelen brandveiligheid

 • Geen openvuur.
 • Om brandgevaar te voorkomen moet de barbecue op voldoende afstand van tenminste 5 meter ten opzichte van tenten, beplanting en overige objecten worden geplaatst.
 • Rondom de barbecue moet een ruimte van tenminste 2 meter worden vrijgehouden.
 • De barbecue moet op een vlakke, liefst stenen ondergrond geplaatst worden.
 • De barbecue moet zodanig worden geplaatst dat de wind er niet in kan blazen, omdat daardoor vliegvuur kan ontstaan.
 • Eventueel kan hiervoor een windscherm gebruikt worden op een afstand van minimaal 2 meter.
 • Eventueel te gebruiken drukhouders (gasflessen) worden buiten bereik van onbevoegden en goed geventileerd op een veilige plaats opgesteld.
 • De drukhouders (gasflessen) zijn tegen opwarming door zonnestraling beschermd.
 • Flessen voor propaan en butaan, waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de op de fles ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet aanwezig zijn.
 • De slang van een gasfles verkeerd in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan de productspecificatie aangeeft met een maximum van 4 jaar.

Vintage at Zandvoort alweer voor het negende jaar.

2022 was door corona verschoven naar september

2020 en 2021 zijn helaas afgelast vanwege de Corona

Het jaar 2019 hebben we vanwege de paasdagen1 dag langer kunnen genieten van het VW feest in Zandvoort.

Het jaar 2018 was een mooi en druk bezocht evenement met prachtig weer.
Maar in 2017 hebben we dat goed gemaakt met een fantastisch weekend.
In 2016 hadden we een pech jaar door een zware storm.

 

Kijk in de galerij voor de foto's van de afgelopen jaren.

Voor actueel nieuws

klik op de foto om naar onze facebook pagina te gaan

Merchandise..Shop hier voor het perfecte aandenken..

Heb je nog vragen of wil je helpen en Vintage at Zandvoort sponsoren, Get in touch here..

Er is ook nog plek voor leuke standhouders. Wil je meer weten over de mogelijkheden.. Get in touch here..

Vintage at Zandvoort | M. van St. Aldegondestraat 9, 2042 AN Zandvoort
06 21852202 | Michel@miracle-media.nl | KvK 68119747 | Niet BTW plichtig